Mr. You Mengjun, Mayor of Fuzhou, read out the Fuzhou Initiative.
View related News Release View related News Release    Download Download this image